Mamalandong Kita!


Pamalandong alang sa Ikakawhaa’g Siyam nga Domingo “Sulod sa Tuig”
Kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod, katekista’ng layko ug martir
Alan Luigi Flores

Mata’g usa kanato aduna’y gipangandoy. Uban kanato nangambisyon og taas nga katungdanan; ang pipila, buot moserbisyo; ang uban, ganahan madato. Sama sa managsuon nga si Santiago ug si Juan, aduna puy uban kanato nga nangandoy sa labing taas nga mga posisyon—bahala na’g matamakan ang isigkaingon basta lang makab-ot ang mga gitinguha.

Kon aduna man gani’y angayan nga ipangandoy ang matag Kristyano, walay lain kundili ang langit. Apan, unsaon man nato pagbaton sa langit? Unsa nga mga paagi ang angayan aron atong masinati ug atong makab-ot ang labing mahinungdanon nga grasya: ang pakighiusa sa Dios.

Atong klarohon nga miingon si Jesus: Kon usa kaninyo buot magdakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan; ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan.”

Ang World Mission Sunday haom nga okasyon sa sulod sa Tuig sa Pagtuo diin kita makapamalandong sa kalunsay sa pag-alagad sa Dios sa atong tagsatagsang mga kinabuhi. Ang mao’ng kalunsay gipakita sa atong katagilungsod nga si Pedro Calungsod, kinsa nga mibiya sa iyang pamilya dinhi sa iyang yutang natawhan sa Kabisay-an, ug mikuyog sa misyon sa walay paglangay uban sa mga Heswita.

Karon sa pagbayaw sa atong katagilungsod ug higala nga si Pedro sa kadungganan sa altar isip hingpit nga balaan, isip santo, makapangutana kita: kini ba’ng tanan nga akong gibuhat ug gilaoman, makadangat ba kini nato sa kinabuhing walay kataposan? 

Naseguro ni Pedro nga nahingpit gayod niya ang iyang gipangandoy nga mahiusa siya sa Dios diha sa bug-os ug tiunay nga pagpangalagad sa tanan. Sa iyang pagpanlimbasog sa matag adlaw nga tanan sa misyon didto sa Marianas, nakita niya nga gugma alang sa Ginoo ang nagpasulabi sa tanan niyang gimbuhaton uban ang iyang matawag nga “bossing”: si Padre Diego Luis de San Vitores, kinsa usab nahimong Beato sa nakalabay nga 27 ka tuig.

Nakab-ot ni Pedro ang langit uban ni Padre Diego kay hangtod sa pag-ula sa ilang kinabuhi samtang ilang gimantala ang pagtuo nga ilang gipuy-an, ilang gihatagan og kinabuhi ang mga pulong ni Jesus: Ang Anak sa Tawo wala moanhi aron alagaran, kondili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo.”

Natandog ko sa estorya nga gipakita sa Maalaala Mo Kaya sa ABS-CBN diin adunay usa ka magtutudlo nga didto gipadala sa usa ka tunghaan sa mga Aeta sa usa sa mga lalawigan didto sa Luzon. Sa pag-abot niya sa lugar wala niya damha nga ang mga bata didto wala masayod sa ilang mga ngalan ug apelyido, mga adlaw nga natawhan, ug ang ilang edad. Kay wala man g’yod siyay makuha gikan sa mga bata, giingnan niya ang mga bata nga dad-on nila ang ilang mga ginikanan aron aduna siyay kapangutan-an. 

Apan sa pag-abot sa mga ginikanan, wala na pod niya damha nga hasta usab sila, wala masayod sa petsa sa pagkahimugso sa ilang mga anak. Lalim ba kon ang tubag: “natawo siya sa pagbukad sa sampaguita” o dili ba kaha “sa paglawom na sa sapa”? Wala siya kaagwanta ug misuway sa pagluwat sa iyang pwesto apan gitandog siya sa iyang konsyensya ug mibalik siya sa mga Aeta bisan sa pagsupak sa iyang bana ug sa iyang mga anak.

Sama niining sugilanon sa pag-alagad, ang mga kasakit bayloan sa kalipay nga walay sama kon ang tim-os ug tiunay nga tumong ug tuyo sa serbisyo ug misyon makab-ot. Walay sukod ang pagmahal nga gihatag sa Dios alang kanatong iyang katawhan. Siya ang tuburan sa tanang gugma, ug dili mahimo nila ni Pedro ug ni Padre Diego ang pag-alagad sa misyon kon dili tungod ug alang sa gugma nga gihatag sa Dios alang kanato nga iyang mga anak.

Karong adlawa mangamuyo kita sa Ginoo nga unta hatagan kita og igong kadasig ug kusog aron sa kanunay sa walay pagpihig ug walay lipudlipod atong mahatagan og igong pagtagad ang pagpangalagad sa uban.

Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

alanluigiflores@gmail.com
http://www.facebook.com/latigorapido
@luigiflores

Advertisements

About Luigi Flores
Brother Luigi Flores: Writer/Editor. Mass Communication Instructor. Voice-over Artist. Upcoming Radio Host. Youth Minister. Lector/Psalmist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

onion-skinned.com

Who's crying now?

THE TENS

Philippine's Version of Top Ten of Everything

NewsFeed

Breaking news and updates from Time.com. News pictures, video, Twitter trends.

CNS Blog

More news and views from Catholic News Service

Nothingness to Existence

Though My life in this world was full of nothingness; But, my existence shall be theirs and make it nothingless

yournextdoorcebuana

Layback. Smile. Enjoy. This is Life

finchjapoy73

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

carmelorepollo

A Music for all. Just for fun to all Musicians

AZ Media Maven

Marketing the written word

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Responsorial Psalms

by Lionel Valdellon

Dear Cebu

A letter for the Queen City of the South

musmos

snapshots & glimpses of my life

THE SPLENDOR OF THE CHURCH

"Proclaiming the Truth, Beauty, Grandeur and Majesty of the Holy Roman Catholic Apostolic Church"

louvilove

A topnotch WordPress.com site

clotildajamcracker

The wacky stories of a crazy lady.

JamesVahn007

Singer / Performer / Real Estate Agent / Radio DJ Wannabe / Production Assistant / Host-Emcee Wannabe / Photographer Wannabe / Blogger

%d bloggers like this: